top of page

Oppmerking med termoplast

Best Mark as utfører også oppmerking av parkeringsplasser med termoplast.

 

Vi benytter primært prefabrikkert termoplast beregnet for vårt utfordrende og skiftende klima.

 

Prefabrikkerte linjer i forskjellige farger, fotgjengerfelt,

handicapsymbol, piler, ladestasjonsymbol, familieparkering-

symbol, p-forbudt, gående, lekeplassoppmerking m.m.

 

Termoplastmerking egner seg på asfaltdekker som ikke har mye sprekkdannelse. Det er uhyre viktig at asfalten er ren, for å oppnå god vedheft.

 

Eldre asfalt med lite bitumen i overflaten, samt betongdekker, må primes før oppmerking med termoplast.

 

 

Henrik Fosaas

Daglig leder

bottom of page