Betingelser

 

Betalingsbetingelser:

Bedrifter/borettslag:   Netto kontant pr 10 dager etter utført arbeid.

(dersom annet ikke er avtalt)

Offentlig:   Netto 30 dager dersom annet ikke er avtalt.

 

Dersom vi finner grunn til å motta betaling fra bedriftskunde på forskudd, vil vi informere om dette.

Forventet levetid/garanti ved oppmerking med maling:

Det gis ingen holdbarhetsgaranti på oppmerking, utover 1 år på asfalt dersom annet ikke spesifikt er avtalt.

Oppmerking med veimerkemaling, type Geveko AQ6015HP har et holdbarhetsspenn på

1-15 år. Asfaltens beskaffenhet mht, mengde bitumen i overflaten, porøsitet, renhet  ved oppmerking, og forventet trafikk/belastning, samt kjemibelastning, virker inn på levetid.

Ved en befaring vil vi kunne gi noen estimat vedr forventet levetid på oppmerkingen.

Oppmerking på betong/epoxy/polyurea; Oppmerking på disse underlagene kan være problematiske. Underlagene gir svært liten mekanisk forbindelse. Betongflater kan være behandlet med utallige støvbindere, smussavvisende produkter som vanskeliggjør vedheft. Noen impregneringer hat til formål å gjøre overflaten hardere, blankere og smussavvisende ved økt belastning/tid, som fører til  ekstremt dårlig vedheft. Salter kan også skilles ut i mange år etter legging som fører til malingslipp.  Det gis ingen form for garanti ved oppmerking på disse underlagene grunnet ovennevnte forhold!

Det oppfordres til grundig rengjøring av alle underlag før en eventuell oppmerking finner sted, for å oppnå best mulig vedheft.

 

Bestillinger av oppdrag  kan foretas på følgende måte:

Kontaktskjema: Link her.

Telefon: 950 64 440

E-post: Link her.

Besøk: Bråtealleen 7, 2010 Strømmen 0900 -1600 (ring oss gjerne i forkant da vi kan være ute)