Oppmerking av gangfelt og gåsone

Oppmerking med veimaling Fossum.