top of page

Kaldasfalt / reparasjonsasfalt

Reparer enkelt asfalthull selv og spar tusenvis av kroner.

 

Sørg for å fjerne skitt og søppel fra hullet som skal tettes.

Overfyll hullet noe, og komprimer med manuell stamper, komprimator eller med bilhjul.

 

Massen leveres i solide spann a ca 30kg.  Åpnet spann lukkes med lokk og massen vil være intakt neste gang det vil være behov for å benytte den.

oppmerking av parkeringsplasser

bottom of page