merking av gangfelt med termoplast.

Oppmerking for Rælingen kommune. Legging av 3mm termoplast med skope.