merking av gangfelt

Oppmerking for Rælingen kommune. Legging av 3mm termoplast