550 l strøsandkasse Best Mark as

550 l kasse. Kan brukes til strøsand og annen oppbevaring. Godkjent for næringsmidler.