s60 justering

Justering av sprederåpning på epo5/S60 sandspreder. Fra sand til større grus.