s60 overføring

Solide tannhjul i stål driver omrører i beholderen i strøvogn epo5/s60